Privacy Policy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van de website van Ferney is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en wat uw rechten zijn.

Doel

Ferney vraagt en gebruikt uw gegevens alleen voor doeleinden waarvoor u ze verstrekt of waar u expliciet toestemming voor geeft.

Uitvoeren opdrachten

Zo is het voor het uitvoeren van uw orders noodzakelijk om bijvoorbeeld uw adresgegevens te hebben voor aflevering, en zijn diverse gegevens nodig voor de factuur. Wij gebruiken die gegevens dan alleen daarvoor. Wanneer u email of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we dan naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Daardoor kunnen we vragen verwerken en verzoeken beantwoorden. Ook deze gegevens worden op beveiligde servers van Ferney of van derden die voor onze dienstverlening zijn ingehuurd opgeslagen. Deze gegevens zullen niet worden gecombineerd met andere gegevens.

Websitebezoek

De website van Ferney maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikers­ervaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekop­peld aan andere persoonlijke informatie.

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige onderdelen van de site niet meer werken.

In dit privacy policy nemen wij op dat:

  • Google Analytics-cookies gebruikt;
  • Er een bewerkersovereenkomst met Google is afgesloten;
  • Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
  • Gegevens delen is uitgezet;
  • Er geen gebruik wordt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, diensten toevoegen aan onze website. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door de websites van Ferney te beïnvloeden. Wel kunt u ze uiteraard door de browser laten blokkeren.

Gegevensverwerking en beveiliging

We vragen uw gegevens alleen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Alle gegevens die Ferney verzamelt, worden strikt vertrouwelijk bewaard en verwerkt, en niet uitgeleend, verkocht noch op een andere manier aan derden openbaar gemaakt tenzij dit noodzakelijk is voor derden om hun werkzaamheden voor u en voor Ferney te kunnen verrichten of als er een wettelijke noodzaak is.

Zo zal een transporteur de naam van uw contactpersoon en adresgegevens nodig hebben voor het afleveren van een bestelling. Maar factuurgegevens zijn daarvoor niet nodig, en die geven we dan ook niet mee. Ferney deelt verder geen gegevens met andere commerciële partijen.

Zodra uw gegevens niet meer nodig zijn voor optimale dienstverlening of voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en de wettelijke bewaartermijn verlopen is, zullen wij uw gegevens verwijderen.

Sommige delen van de verwerking van uw gegevens heeft Ferney uitbesteed aan derden. Ferney zorgt ervoor dat alle verwerking en opslag van gegevens, en die van uw persoonsgegevens in het bijzonder, in eigen huis en bij derden strikt vertrouwelijk plaatsvindt.

Ferney zorgt ervoor dat uw gegevens alleen in Nederland blijven of, als uw gegevens voor bijvoorbeeld het uitvoeren van een opdracht buiten Nederland worden gebruikt, daarop dezelfde strenge privacyregels worden toegepast.

Aanpassen gegevens; uw rechten

U kunt te allen tijde inzage krijgen in welke gegevens we van u hebben opgeslagen en die indien gewenst laten corrigeren of verwijderen (voor zover juridisch toege­staan). Ook kunt u aangeven dat Ferney de verwerking van uw gegevens moet stoppen, en kunt u Ferney vragen om de overdracht van uw gegevens aan derden.

Onderaan iedere mailing vindt u overigens de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of u af te melden. Uiteraard kunt u ook gewoon contact met ons opnemen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met de privacy van uw gegevens bij Ferney, dan hebt u uiteraard te allen tijde de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact over privacy

Al uw vragen over dit privacy statement kunt u stellen via: privacy@ferney.nl

Ferney kan dit privacy statement aanpassen. De laatst gewijzigde versie staat altijd op de website.