Het laatste nieuws

woensdag 6 januari 2021

Persbericht over 2020

Het jaar 2020 was een veelbewogen jaar, dat we niet snel zullen vergeten. De Nederlandse bouwsector kon ondanks de Covid-19 pandemie blijven doorbouwen dankzij het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Dankzij dit protocol, de goede naleving hiervan en tevens een overheid die zich heeft gerealiseerd dat een van de grotere economische motoren moet blijven draaien, is de omzet van Ferney en haar aangesloten leden gegroeid. Het uittreden van twee leden, de overname van een lid door een ander Ferney lid maar uiteraard ook Covid-19 hebben de gebudgetteerde omzet gedurende het jaar flink onder druk gezet.Daarentegen is door groei via webshops van bestaande leden en door de toetreding van Polvo de prognose voor 2020 toch gehaald: met een omzetindex van 120 ten opzichte van 2019 heeft Ferney over 2020 een omzet gerealiseerd van € 317 miljoen.

 

In de loop van 2020 is het inkoopteam uitgebreid en zijn er uitstekende inkoop- en daardoor ook verkoopresultaten geboekt. Een verdere professionalisering van logistieke diensten zoals dropshipments en family grouping is in 2020 in gang gezet en zal in 2021 worden afgerond. Het jaar 2021 staat in het teken van diverse nieuwe ontwikkelingen waaronder, EDI (Purchase to Pay) en productdata. De buitendienst van Ferney is met ingang van 2021 versterkt. Dit, in combinatie met nieuwe assortimenten binnen de eigen merken en uitbreiding van het marketingteam, betekent dat u de producten van Kelfort, Oxloc en Ironside nog meer in de markt zult tegenkomen.

Open PDF

Nieuws overzicht