Leveranciershandboek

Ferney hecht veel belang aan een uitstekende samenwerking met haar leveranciers. Alleen op deze manier kunnen we aan Ferney leden de hoogste kwaliteit garanderen. Ferney stelt niet alleen hoge eisen aan de producten zelf, maar ook aan de verpakking, het transport, de productdata en de commerciële samenwerking.

Een professionele samenwerking is gebaseerd op het maken, respecteren en nakomen van heldere afspraken. Daarom hebben we dit leveranciershandboek opgesteld; een document waarin alle afspraken en richtlijnen staan beschreven. De overige, individuele afspraken die gelden tussen Ferney en een leverancier, worden vastgelegd in een (jaarlijks) leverancierscontract.

Het leveranciershandboek beschrijft alle relevante operationele informatie. Daarom is het van belang dat de logistieke, commerciële en administratieve afdelingen binnen uw organisatie kennis nemen van de inhoud. Voor algemene vragen over dit handboek, kunt u terecht bij de afdeling inkoop via inkoop@ferney.nl. In geval van specifieke vragen kunt u terecht bij uw reguliere contactpersoon. Via de onderstaande knop kunt u het gehele leveranciershandboek bekijken.

Download leveranciershandboek